Oldboys 35 (2)

Profiler
CH
Christian Hvitved
Spiller
MH
Mathias B. Ho
Spiller
RS
Rodrigo Segura
Spiller
File
Søren Lindstrøm Koue
Spiller
TK
Thomas Krogh
Spiller
AS
Andreas Benjamin Schmidt
Spiller
File
Derek Beach
Spiller
HN
Hans Christian Nørgaard
Spiller
File
Jacob Moesgaard
Spiller
MD
Martin Treldal Dige
Spiller
MJ
Michael Jessen
Spiller
MR
Morten Rasmussen
Spiller
NK
Nikolaj Bonde Korsgaard
Spiller
NR
Niranjan Rankarasan
Spiller
SK
Suthan Krishnarajan
Spiller
File
Thorbjørn Munck-Alstrup
Spiller