Klubnyheder

En "Ny start" i Stautrup fodbold

02.02.2015

På mødet den 15. jan. blev det ved afstemning besluttet, at Karin og Steen ikke længere skal være en del af klubben, og at der arbejdes hen imod den af bestyrelsen definerede udvalgsstruktur.

Det betyder, at for at klubben fremover kommer til at fungere mere hensigtsmæssigt, og opgaverne fordeles på flere hænder, er opbakningen i forhold til definering og beskrivelse af udvalgsarbejde og opgaver, en ekstrem vigtig del i den nærmeste fremtid.

Det er vores håb, at dette arbejde afsluttes og er klar til implementering 1.7.2015 – så derfor, kære medlemmer og borgere i Stautrup, skal der ydes en indsats af JER og af fællesskabet, for at vi kommer succesfuldt i mål og lykkes med vores fælles ønsker om en bedre klub. En klub for alle hvor opgaverne i driften af klubben mere overskuelige, og mindre tidskrævende, for den enkelte som ønsker at bidrage.