Klubnyheder

Generalforsamling 2015

16. februar 2015, 15.44

Kære medlemmer,

Hermed indkaldes til den årlige ordinære generalforsamling i Stautrup IF Fodbold.

Generalforsamlingen finder sted i vores nyrenoverede lokaler i klubhuset på Søholmvej 4, Stavtrup, 8260 Viby J

Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.00

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
  4. Godkendelse af foreningens budget
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningen, findes der ikke en formand på generalforsamlingen, kan bestyrelsen konstituere sig selv på første møde
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Evt

Forslag skal være bestyrelsen/formanden i hænde seneste 7 dage før generalforsamlingen – dvs. senest den 17. feb. på formand@stautrupfodbold.dk

På valg er:

- Mette Okkerstrøm, kasserer (har trukket sig fra bestyrelsen)

- Karin Pedersen, driftsleder (har trukket sig fra bestyrelsen)

- Jonas Lassen, ungdomsformand (har trukket sig fra bestyrelsen)

- Brian Ljungberg, menigt medlem (har trukket sig fra bestyrelsen)

Ikke på valg:

- Peter Kaarup, formand

- Thomas Lignell, ungdomsudvalgsformand

- Morten Grunnet, seniorudvalgsformand

Opfordring:

Den siddende bestyrelse opfordrer old boys eller girls til at stille med en kandidat til bestyrelsen, så alle afdelinger er repræsenteret i bestyrelsen.

Kom og gør din stemme gældende til gavn for vores fælles klub og fremtid.

Vi forventer mødet er færdigt ved 21-tiden, hvorefter klubben er vært med en øl eller en vand.

De bedste hilsner

Peter Kaarup

Formand

Stautrup IF Fodbold

26 87 29 84

Klubnyheder