Klubnyheder

Referat af generalforsamlingen i Stautrup IF Fodbold 2016

28. februar 2016, 18.18

Foto: Birgit Schou Fotografi


1. Valg af dirigent og referent


Jesper M. Pedersen - dirigent

Jakob Kanne Bjerregaard - referent


2. Formandsberetningen v/formanden

Kære medlemmer, trænere og forældre.

2016 en realitet, og et nyt og forhåbentligt godt år er begyndt. Et år med fortsat store ambitioner i klubben – både sportsligt og administrativt.
Der er gået et år efter ”den nye start” blev lanceret, og vi kan nu – meget klogere – tage fat på anden sæson ☺

Tak for støtten
Først og fremmest skal lyde en stor tak til alle frivillige, trænere, ledere og udvalget bag Stautrup Cup´en som tog handsken op og ikke mindst sponsorer og samarbejdspartnere – uden jeres støtte var vi ikke nået så langt – så tusind tak for det ☺
Vi har fortsat brug for al den støtte og hjælp, vi kan få, så mød op og hjælp til med opgaver i klubben, i kiosken og til arbejdsdag(e).

Sponsorer:
Kender du en potentiel sponsor/virksomhed, eller er du selv virksomhedsejer og ønsker at støtte et hold, noget konkret som f.eks. udskiftningsbokse, bolde eller klubben generelt, så tøv ikke med at give undertegnede et praj på formand@stautrupfodbold.dkeller 2687 2984.
Løfter vi i flok, så er ”risikoen” for succes og for at nå i mål bare meget større ☺

Der er et hav af opgaver, der skal løses i løbet af sæsonen og nogle af de vigtigste, vil jeg nævne nedenfor.

Arbejdsdag i klubben:
2. april er der arbejdsdag i klubben – vi indkalder også via holdsport til arbejdsdagen – men sæt allerede nu et X i kalenderen og kom og hjælp til
vi bl.a. skal have løst følgende opgaver:
- Målene skal klargøres med net
- Banerne skal opmåles og kridtes
- Opsætning af borde-/bænkesæt
- Klargøring af klubhuset
- Klargøring af materiale, bolde og spillertøj
- Oprydning og klargøring ude og inde

Derudover har vi nogle lidt større opgaver, vi ønsker at få hjælp til, og det drejer sig om:
- Udskiftning/renovering af udskiftningsbokse
- Projekt nyt boldrum (nuværende boldrum skal fremover være materialerum, og vi skal have opført et nyt boldrum)

Ønskeprojekter
2016 er året, hvor vi skal i gang med et par projekter, der har stået højt på ønskelisten i en del år i klubben – nemlig…

Kunstgræsbanen og mobile omklædningsrum:

Kunstgræsbanen er tvingende nødvendig for klubben – dels for at fastholde og tiltrække såvel spillere som trænere. Det vil forventeligt samtidig øge medlemstallet, og derfor SKAL vi sideløbende have yderligere omklædningsfaciliteter.
Så sidder du med kompetencer på dette felt og har lyst til at arbejde med et spændende projekt, der vil gavne klubben og fællesskabet, så tøv endeligt ikke med at give dig til kende, tak.

Kioskbemanding:
Kiosken er omdrejningspunktet omkring det sociale i klubben og derfor utrolig vigtig for klubben og fællesskabet.
Vi har derfor brug for, at så mange som muligt er med til at "passe" kiosken - primært i weekenderne. Det at stå i kiosken er både hyggeligt og sjovt, da man dels møder/lærer en masse at kende og møder en masse glade spillere, forældre og bedsteforældre.
Typisk er kiosken bemandet med to ad gangen.

Efterlønner(e)
Vi søger en efterlønner(e) til bemanding af kiosken primært på hverdagsaftener, hvor seniorer og old boys altid kommer og slukker såvel tørsten som sulten efter overstået træning eller kamp.
Har du lyst til at være med til at "hygge" om spillerne efter træning og kampe, så tag fat i Torben Engel på torben.engel@statoilfuelretail.comeller Lene Juul på lenesjuul@gmail.com.


Fitness – medlemsrabat i Stavtrup Sport og Fitness
Vi har på foreningsniveau indgået aftale med Stavtrup Sport og Fitness, hvor medlemmer af klubben får rabat på medlemsskabet i forhold til antallet af aktive medlemmer.
Priserne justeres én gang om måneden og er anført nedenfor.
16+
0-50 medlemmer : 185 kr
51-100 medlemmer : 175 kr
101+ medlemmer : 165 kr

U16
0-50 medlemmer : 165 kr
51-100 medlemmer : 155 kr
101+ medlemmer : 145 kr

Så benyt dig af tilbuddet og støt det lokale fitness-center.
Tag fat i Mads på stavtrup@sportogfitness.dk, hvis du skal have kroppen trimmet til fodbold- og badesæsonen starter.


Træner og lederfest
2016 bliver året hvor vi (gen)indfører træner og lederfest, hvor vi samler alle trænere og ledere i klubhuset til mad og drikke - men det hører I meget mere om umiddelbart efter generalforsamlingen i februar.
Festen holdes den 11. juni i klubhuset – så sæt et allerede nu et kryds i kalenderen,

Morten Grunnet fortæller om arbejdet i seniorafdelingen

Seniorberetning 2015 – Generalforsamling d. 25/2-16

Opstart lige om hjørnet. Vi starter lørdag d. 27/2 med træning kl. 14-15:30 i BMI efterfulgt af hønsekødssuppe i klubhuset og en kold øl. Tag vennerne med. Kassereren rasler ikke med kontingentkrukken endnu, så er der nogen, der lige vil se tingene an, så er det nu man skal ud af busken. Sen opstart. Vi glæder os til at komme i gang og så skal den have fuld skrue fra start, da vi jo med vilje har valgt at komprimere opstarten i håbet om at spilleglæden varer hele sæsonen.

Sportslig succes.

1. hold rigtig fin 3. plads i serie 2.

2. hold sikker oprykning til serie 4.

Trænere: Rigtig godt rustet og på mere sikker grund end vi har været i lang tid. Martin Skov er forlænget. Martins ønske har længe været at få tilknyttet højre hånd. Fra 2016 tager Søren Mikkelsen en rolle som assistent på serie 2-holdet (desværre fordi der så til gengæld skal spilles lidt mindre og råbes lidt mere på sidelinjen). Kim Søballe og Søren Søballe fortsætter som 2. holdstrænerpar. De har fra den nye sæson fået yderligere assistance fra Gamle (Henrik Søndergaard), der bistår som spillende holdindpisker/assistent/holdleder.

Damehold. Trist farvel i denne omgang til seniordamer. Forhåbentlig kun foreløbigt. Alle henvendelse og indsatser til at genrejse et hold er mere end velkomne. Dog skal interessen og opbakningen være der, da den nuværende stilstand på området skyldes at det har kørt på pumperne i en periode, hvilket ikke er holdbart i længden. Det positive er dog at de to omkringliggende hold, dvs. de ældste årgange i ungdom og old girls kører fint, så det giver håb om at der igen kunne ske noget i denne gren af klubben.

Old Boys. Fortsat et lyspunkt i klubben i min optik. Frivillighedens vej er dog en opfordring og et fokuspunkt, som kunne gøre OB til en endnu stærkere instans i klubben. Old Boys er dog blevet bedre repræsenteret i bestyrelsen, hvilket er rart.

BMI kunstgræs-samarbejde. Forhåbentlig en succes vi kan have gavn af fremadrettet.

Fortsat indendørs fodbold i hallen i Stautrup om søndagen. Også næste vinter.

DGL-samarbejde. Fortsat en overvejelse. Det vil betyde noget for klubben både på plus-siden og minus-siden, så hvis man har indspark eller holdninger til dette, så er det med at komme ud af busken, så det ikke bliver ender med at blive en diktatorisk bestyrelsesbeslutning med betydning for hele klubben, som ikke har været i en form for høring.

Ikke glade for at være i Tilst - henvist til skolen - spiller i Jyllandsserien og har behov for at finde en klub at være venner med. Formanden har god kontakt, og de er endda klar til at være med i de projekter, vi i forvejen har. Synergierne undersøges.

Trænings/fitness-samarbejde med Sport og Fitness i Stautrup. Februar og marts 14 dages gratis prøvetræning. Rabat på medlemskab for SIF-medlemmer. Mulighed for at benytte træningsfaciliteterne som hold med holdklippekort. Det første er købt af klubben, men det næste kan blive med bødekassebetaling, når vi har fået en fornemmelse af hvad det drejer sig om og hvordan interessen fra holdene fordeler sig.

Seniorudvalg. Pelle og jeg deler tjansen. Jeg har varslet at 2016 bliver mit sidste år i den funktion. Jeg håber at kunne finde en eller flere, der fremadrettet kan tage over og også gerne allerede inden næste generalforsamling, så man kan bruge dette år på overlevering.

Yderligere samarbejde med U19 for at bygge bro mellem ungdom og senior. Træningslejr bliver for første gang med senior og U19 samlet.

Træningslejr til Bording for U19 og seniorerne - håber på den måde at lave en glidende overgang fra ungdom til senior

Simon og Lis fortæller om arbejdet i ungdomsafdelingen

og nu er de rigtige hold tilmeldt, og driften fortsætter.

Spredt ift hvordan det så går med holdene. U14 drenge i mesterrækken blandt andet.

Alle drengeholdene fortsætter, men desværre har pigerne mistet deres U15-hold.

Prøver at fastholde ved at lave arrangementer og ture, som spillerne ser frem til.

Mangler spillere på nogle årgange men kan godt bruge flere holdledere. Assistentrollen kan sagtens varetages af ungdomsspillerne.

Vi er lovet flere billetter til AGF's kampe. Hele 140 var afsted en enkelt gang. Det kan der blive flere af.

Italiensturen, Limone Cup, fremhæves. Sjov tur men gjorde at U15 drenge blev fastholdt.

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab 2015

Indtægter

702.669 kr. 2014

792.946 kr. 2015

Udgifter

721.693 kr. 2014

742.135 kr. 2015

Resultat

- 19.203 kr.* 2014

+50.811 kr. 2015

Egenkapital

175.741 kr. 2014

226.552 kr. 2015

Indestående bank

172.834 kr. 2014

232.295 kr. 2015

* Indtægtsiden: lavere kontingenter (færre medlemmer, men flere

betalende ca. 100 medlemmer), lavere omsætning i kiosken (-10 tkr.

drikkevarer men +16 tkr. på udlejning)

Udgiftssiden: sportsmaster (-82 tkr.), DBU (+12 tkr.), rengøring (+30

tkr.) og rep. Og vedl. (+20 tkr.) og baneleje og kunstgræs (40 tkr.)


Stadig beskidt og der slås ned på dårlig oprydning/rengøring

Meget vedligehold - brugt mere end normalt.

Vigtigt at Stautrup Cup gav et godt overskud.

Resultat lidt skuffende, men vi har givet en del ud og sat flere sociale ting i gang. Arbejder på at give puljer til de enkelte hold, så de ved, hvad de har at gøre med.

Bestyrelsen går altid efter et resultat på minimum plus 100.000 kroner - vi nærmer os men ikke helt.

2015: 6t mere end regnet med må siges at være godkendt.

Generalforsamlingen bedes godkende regnskabet.

Godkendt


4. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

Bestyrelsen foreslår:

Ungdom - Højvangsskolen – kr. 800 inklusive eget spillesæt

Ungdom - Søholmvej – kr. 1.100

Senior - kr. 1.500

Oldboys - kr. 1.100


Vinterkontingent per spiller (fra november 2016 - april 2017):

Haltræning: 200 kr.

Kunstgræs: 400 kr.

Bestyrelsens forslag blev diskuteret.

Input herunder

Klar forventning om, at der minimum vil være een fast træningstid ugentligt

Forslag om at oldboys betaler mere for at gøre de yngres vinterkontingent lavere

For senior kan det opfattes som en generel kontingentstigning

Tanken er at ungdomsspillere ikke spiller hele året og derfor betaler mindre. Vil de have mere skal de betale mere.

Haltræning bør ikke koste, men det koster reelt klubben meget lidt

Hvorfor ikke slå det sammen? Eller hæve alle kontingenterne med 200 kroner? - Med begrundelse i, at der nu er penge til leje af kunstgræsbaner

Frygt for at holdene ender med at blive delt op, hvis der er differentieret betaling, hvor nogens forældre ikke vil betale for den ekstra vintertræning

Bør betale for at bruge den - klubben har ikke råd til at betale, hvis alle hold vil på kunstgræs

Straffes for at rykke op i mesterrækken, hvor det bør være naturligt at træne på kunstgræs?

Hvorfor ikke bare sige, vi kun har grus? Kontingentstigning for at leje kunstgræs?

Stemme for bestyrelsens forslag?

Bestyrelsen ændrer forslaget til, at det er en generel kontingentstigning på 100 kroner, og de ekstra penge kan bruges til at leje kunstgræsbaner til de hold, der måtte have behovet. Dette vil ikke gælde for de hold, der benytter banerne ved Højvangsskolen.

For 17

Imod 11

Blank 0

Ingen stigning på 100 kroner fra forår 2016

Afstemning om kontingentstigning:

Bestyrelsens forslag afvist


5. Godkendelse af foreningens budget 2016


Omsætning

838.750 kr.*

Udgifter

760.700 kr.

Resultat 2016

78.050 kr.


*Øget omsætning: kontingenter, kiosk (salg og

udlejning etc.)


Omkostninger: strammere styring – dog med

større budget og dermed flere muligheder ☺


Kan budgettet godkendes?

Budget godkendt


6. Indkomne forslag:

*Forslag om at ungdomsudvalget bliver en del af bestyrelsen og bestyrelsesmøder.

For meget dobbeltarbejde ift forventninger osv.

*Stautrup Cup – hvem vil drible bolden videre i 2016?

Cuppen tvinges rykket en uge frem aht. Smukfest, og det bliver i sommerferien. Det resulterede i en dårligere og mindre søgt cup med dertil hørende lavere omsætning.

Kan smukfest betyde så meget? Hvad med juni? Kan seniorerne løfte det?

Et udvalg blev nedsat til at vurdere, om den i år eller permanent kan flyttes til juni. Senior tager bolden og sætter sig sammen med Jesper og Zappe og bliver enige om, hvad der kan gøres. Drejebog er lavet, så det er plug 'n' play-cup denne gang og ikke et 300-timers engagement.


* Kunstgræs – hvem vil stå i spidsen for projektet og indkalde ressourcer?

Vi har travlt, for de arbejder allerede nu med at få kunstgræs i Viby. Vi skal først.

Stig Pallesen fra bestyrelsen vil gerne fortsætte, og U16-træner Patrick Munch vil hjælpe. Det er et lidt stort arbejde, skyder Zappe ind. BMI har erfaringer, vi kan trække på. Vi har dog ikke samme miljømæssige hensyn at skulle tage. Patrick U16-træner og Simon er med til sidst når der skal søges om tilladelser.


* Samarbejde med håndbold - hvad gør vi, og hvordan går det med det?

Omkring tøj:

Torben: Aftale med Sport24 om nyt tøj, som håndbold også har. Vi vil dog begynde at spille i Adidas fra i år og håber at andre afdelinger, vil være med der.

Samtidig vil de unge kunne købe holdtøj, der kommer både os og Sport24 tilgode.

Vi prøver på sigt at få samme dragt som håndbold, så alle afdelinger har samme logo: Stautrup IF.

*Projekter:

Nyt boldrum/udskiftningsbokse

Arbejdsdag den 2. april 2016. Vi får lidt penge fra kommunen til det.


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer


Bestyrelsen:

Peter – formand (på valg – ønsker genvalg)

Thomas (på valg – ønsker genvalg)

Morten Grunnet (ikke på valg)

Stig Pallesen (ikke på valg)


Torben Søndergaard (ikke på valg)

Jakob Kanne Bjerregaard (ønsker ikke genvalg)

Niels Jørgen Rasmussen (ønsker ikke genvalg)

Torben Engel (suppleant – ønsker genvalg)


Dvs. vi skal finde 2 nye medlemmer – hvem ønsker at

deltage i opbygningen af ”Det nye Stautrup IF Fodbold”?

Arne Vesterdal

Lis Andreasen

Begge stiller op og begge valgt


Såfremt der ikke kan findes en formand/medlemmer

Bestyrelsens oplæg:

Hvis det ikke lykkes at finde nye medlemmer og en fuldtallig

bestyrelse, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling

efter gældende vedtægter.

Indtil denne er afholdt , er formanden konstitueret

§ 8. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 7 personer.

Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, dog undtaget herfra er den stiftende generalforsamling.

Her vælges der 4 personer for 2 år og 3 personer for 1 år.

Suppleanter vælges for 1 år af gangen.

Genvalg kan finde sted.

§ 11. Tegningsret.

Foreningen tegnes af formanden og den økonomiske ansvarlige for bestyrelsen i forening eller

ved en af disses forfald af formanden eller den økonomiske ansvarlige i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleant, revisor & revisorsuppleant

Suppleant –

Revisor – Henrik Søndergaard, genopstiller

Revisorsuppleant –

9. Evt. og tak for i aften

Klubnyheder